หน้าหลัก / การตลาดแบบมืออาชีพ

การตลาดแบบมืออาชีพ

การดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจกับ QNET ความซื่อสัตย์คือหนึ่งในค่านิยมหลักของเรา ดังนั้น ตัวแทนอิสระของเราทุกคนจะถูกคาดหวังว่า จะเป็นผู้ธำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์และยุติธรรมในการดำเนินการทางธุรกิจใด ๆ ก็ตามกับ QNET กับเครือข่ายและกับลูกค้าของพวกเขาทุกคนเรามีจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมไปถึงนโยบายและหลักการต่าง ๆ ให้กับตัวแทนอิสระแบบพหุภาษา โดยตัวแทนอิสระทุกคนจะต้องลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณ ก่อนร่วมทำธุรกิจด้วยกัน

QNET ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและธุรกิจขายตรงมากมายที่คอยให้คำแนะนำด้านอุตสาหกรรมขายตรงและการตลาดแบบมืออาชีพให้กับตัวแทนอิสระของเราทุกคน

 

การสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมขายตรงถือเป็นวงการที่บอบช้ำจากการถูกตราหน้าว่าเป็นธุรกิจที่ไม่ยั่งยืนและไม่มั่นคงอยู่เนือง ๆ ส่วนใหญ่แล้วเป็นเหตุมาจากกฎเกณฑ์และข้อบังคับอันหละหลวมในบางประเทศ ทางออกของปัญหานี้คือ QNET จะเป็นทีมทำงานระดับสากลที่ให้ความสำคัญกับการยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับซึ่งช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจขายตรงเจริญรุ่งเรืองและมีความน่าเชื่อถือ

QNET เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นทุ่มเทและทำงานด้วยความโปร่งใสและดำเนินธุรกิจด้วยความชอบธรรมตามกฎหมาย ไม่ว่าธุรกิจของเราจะไปตั้งรกรากอยู่แห่งหนใด เรายังเน้นย้ำให้ตัวแทนอิสระของเรามีทัศนคติที่มั่นคงในการทำงานอย่างมืออาชีพอยู่เสมอ
ยินดีรับบัตรเครดิต