หน้าหลัก / นโยบายด้านโซเชียลมีเดีย

นโยบายด้านโซเชียลมีเดีย

IR ได้รับอนุญาตให้กล่าวถึงและประชาสัมพันธ์ธุรกิจบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียได้ อาทิ บล็อก เฟซบุ๊ก ยูทูป ลิงกต์อิน มายสเปซ ฯลฯ ต่อไปนี้คือนโยบายของทางบริษัทและแนวทางในการดำเนินการ ซึ่งนโยบายนี้ครอบคลุมถึงสื่ออื่นที่มิได้เอ่ยถึง หรือไม่มีการระบุถึงชื่ออย่างชัดเจนในที่นี่ด้วย ในกรณีที่ไม่มีนโยบายหรือแนวทางกำหนดไว้ ให้ IR ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอย่างมืออาชีพและให้กระทำการด้วยความรอบคอบมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

1. บล็อกส่วนตัว เว็บไซต์ และโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียควรมีการแสดงคำปฏิเสธที่ชัดเจนว่าความคิดเห็นที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงนั้นเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และไม่ใช่ความคิดเห็นของทางบริษัท

ตัวอย่างเช่น – “การแสดงความคิดเห็นต่างๆ และตำแหน่งที่กล่าวถึงในที่นี้นั้น เป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของฉัน ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับความเห็นของทาง QNet Ltd. ”

 

2. คุณต้องแสดงตัวตนอย่างถูกต้องและชัดเจน เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและบริษัทในฐานะที่เป็น IR ห้ามมิให้อ้างตนเป็นพนักงาน ตัวแทน หรืออื่นๆ

 

3. คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้า หรือแบรนด์ของบริษัทมาตั้งเป็นชื่อผู้ใช้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆ ซึ่งหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียง ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ก และลิงกต์อิน

 

4. ข้อมูลที่แสดงอยู่บนบล็อก เว็บไซต์ และโปรไฟล์บนโซเชียลมีเดียของคุณ ต้องเป็นไปตาม และไม่ขัดต่อหลักการและนโยบายของ QNET (ดูข้อที่ 11.03, 11.04 และ 11.05 ของหลักการและนโยบาย) ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงการโพสต์แสดงความคิดเห็นบนบล็อก ฟอรั่ม และเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กด้วย

 

5. IR ต้องไม่ใช้ หรือมีความพยายามที่จะใช้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อในการบริการ เครื่องหมายในการบริการ และชื่อของผลิตภัณฑ์ใดๆ ของ QNET หรือสิ่งที่แตกย่อยมาจากสิ่งเหล่านี้ ในการจดทะเบียน หรือขายเพื่อนำไปใช้เป็นชื่อโดเมนบนอินเทอร์เน็ต หรือที่อยู่อีเมล (ดูข้อที่ 10.03 (c) ของหลักการและนโยบาย)

 

6. เมื่อมีการแสดงตนในฐานะ IR คุณได้แสดงตัวตนของคุณภายใต้ภาพลักษณ์ตราสินค้าและค่านิยมของบริษัท เมื่อเป็นเช่นนั้น กิจกรรมบนโลกออนไลน์ของคุณสามารถส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของบุคคลอื่นที่มีต่อบริษัท รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทด้วย ดังนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักว่าการกระทำของคุณที่แสดงผ่านรูปภาพ โพสต์ หรือคอมเมนต์ สามารถส่งผลกระทบต่อบริษัท ต่อไปนี้คือแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการโพสต์คอนเทนต์ต่างๆ บนโลกออนไลน์:

  • คุณต้องใช้เนื้อหาถ้อยคำเดิมเหมือนกับที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ทางการของบริษัทเท่านั้น
  • คุณไม่ควรเสริมเติมแต่งคอนเทนต์บนเว็บไซต์ หรือโปรไฟล์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณด้วยเนื้อหาถ้อยคำที่นำมาจากแหล่งอื่นที่มิใช่จากบริษัท
  • คอนเทนต์ทั้งหมดต้องมีการตรวจสอบการสะกดคำ
  • ห้ามมิให้กระทำการ ให้ข้อมูล หรือใช้กลวิธีใดๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ผิด หรือเป็นการหลอกลวง
  • เคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ รวมถึงอ้างอิง หรือระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างเหมาะสม
  • ห้ามมิให้ใช้ภาษาที่มีถ้อยคำรุนแรง
  • ห้ามมิให้มีการโจมตีที่ไปที่ตัวบุคคล

 

7. IR ต้องเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ หรือระบุตัวตนของพวกเขาในฐานะที่เป็น IR ของ QNET เสมอ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ QNET และ/หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

8. การแสดงความคิดเห็นออนไลน์ในส่วนของคำติชมจากผู้ใช้บริการ IR ต้องพูดความจริง และสิ่งที่พูดถึงนั้นต้องมีผลลัพธ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานได้ทั่วไป

ตัวอย่างที่หนึ่ง: “Amezcua Bio Disc แก้ปัญหาการนอนกรนของฉันได้” แม้ว่าข้อความนี้จะเป็นความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลแบบนี้เหมือนกันทุกคน และเมื่อโพสต์ความคิดเห็นลักษณะนี้ออนไลน์จะเป็นการขัดต่อแนวทางในการปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกเสียจากจะมีการศึกษาวิจัยที่มีหลักฐานมาสนับสนุนการกล่าวอ้างนี้

ตัวอย่างที่สอง: “ฉันทำเงินได้เดือนละ 25,000 ดอลลาร์ จาก QNET และคุณเองก็ทำได้เหมือนกัน” แม้ว่าข้อความนี้จะเป็นเรื่องจริง แต่ผลลัพธ์ก็อาจไม่ได้เป็นตามนี้เสมอ ข้อความลักษณะนี้จึงเป็นเรื่องที่ขัดต่อแนวทางในการปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมื่อใดที่มีการกล่าวถึงรายได้ คุณควรอ้างอิงแนวทางจากข้อ 11.02 ของหลักการและนโยบาย

 

9. ไม่นำโลโก้ หรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทไปใช้เมื่อมีการซื้อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต เช่น โฆษณาบนเฟซบุ๊ก และทั้งหมดนี้ต้องลิงก์ไปที่เว็บไซต์ส่วนบุคคลของ IR โดยตรง ห้ามมิให้ลิงก์มาที่เว็บไซต์ทางการของบริษัท

 

10. หากคุณมีเรื่องที่ต้องการร้องเรียนกับบริษัท ให้ติดต่อกับเราเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านทางช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของบริษัทที่แสดงอยู่บน www.qnet.net หรือติดต่อผ่านศูนย์ข้อมูลสากล (GSC) ซึ่งให้บริการในหลายภาษา ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ห้ามมิให้ใช้โซเชียลมีเดียอื่นเพื่อระบายความคับข้องใจต่อสาธารณะชน เพราะบริษัทจะไม่สามารถรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และคนจำนวนมากที่ได้อ่านข้อความของคุณจะไม่ได้รับการชี้แจงเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปตลอดโดยไม่ได้รับการชี้แจงแก้ไข
ยินดีรับบัตรเครดิต