หน้าหลัก / ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน

การให้บริการแก่คุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งาน หรือที่เรียกว่า “ข้อตกลง” กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดถี่ถ้วน เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้เท่ากับว่าคุณยอมรับในข้อตกลงของเราแล้ว

 

การอนุญาตให้ใช้

เราอนุญาตแบบจำกัดระยะเวลาให้คุณเข้าถึงและสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล เว้นเสียแต่ว่ามีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากเรา คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดหรือดัดแปลงแก้ไขเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์ของเรา คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนา ทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลงแก้ไขเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนเว็บไซต์

 

การดาวน์โหลด

เว็บไซต์นี้อาจมีเนื้อหาที่คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดอย่างชัดเจน เมื่อมีการดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวเท่ากับว่าคุณตกลงยอมรับที่จะใช้เนื้อหานั้นๆ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล มิใช่เพื่อการพาณิชย์ คุณต้องเคารพในลิขสิทธิ์และข้อความแจ้งกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ในเนื้อหาของต้นฉบับหรือสำเนาของต้นฉบับนั้นๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ที่มิใช่เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเครือขายของทางบริษัท หรือเว็บไซต์อื่น นอกเสียจากจะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากทางบริษัทตามหลักการและนโยบายของ QNET

 

การสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือส่งอีเมลถึงเรา เท่ากับคุณตกลงใจที่จะรับการติดต่อสื่อสารข้อมูลจากเราในทางอิเล็กทรอนิกส์ และยอมรับว่าข้อตกลง ประกาศ หรือการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่เราส่งให้กับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์มีความเหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่จะสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ของเว็บไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหา กราฟิก รูปภาพ โลโก้ และการจัดทำคอนเทนต์ของเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

 

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณส่งให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้นโยบายเพื่อความปลอดภัยของเรา

 

ลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ภายในเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ออกไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม เราไม่มีส่วนรับผิดชอบในคอนเทนต์ของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม กรุณาดูที่คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง
ยินดีรับบัตรเครดิต